Druki do pobrania

Dokumenty

Wniosek o zawarcie umowy

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody składa się z chwilą uzyskania protokołu odbioru przyłącza (pobierz wniosek pdf ).

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

Jeśli kupiłeś lub masz zamiar kupić działkę pod budowę budynku, złóż wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej (kanalizacyjnej). (pobierz druk pdf ).

Wniosek o zmianę danych w umowie

Jeśli sprzedałeś nieruchomość czy mieszkanie do którego istniało przyłącze wody lub kanalizacji, w ciągu 14 dni zgłoś ten fakt do Biura Obsługi Klienta. Jeśli jest już nowy właściciel niech ten zawrze nową Umowę, natomiast jeśli obiekt pozostanie bez nadzoru wtedy należy poinformować o potrzebie zamknięcia przyłącza i zdjęciu wodomierza. Druki do porania w formie pdf.

Wniosek o rozwiązanie umowy

Jeśli kupiłeś lub masz zamiar kupić działkę pod budowę budynku, złóż wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej (kanalizacyjnej). (pobierz druk pdf ).

Wniosek o zmianę danych właściciela posesji (mieszkania)

Jeśli nastąpiły zmiany nazwiska odbiorcy, śmierci głównego właściciela czy wystąpienia innych sytuacji w ramach posesji przyłączonej do sieci WOD-KAN prosimy o zgłoszeni tego faktu w celu zaktualizowania danych w Umowie. (pobierz druk pdf ).

Wniosek o zgodę na montaż wodomierza ogrodowego

Jeśli posesja posiada przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne a część wody zużywana jest bezpowrotnie na przykład do podlewania ogródka, istnieje możliwość odliczenia kosztów kanalizacji poprzez odczyty dodatkowego wodomierza zainstalowanego na tym przyłączu(pobierz druk pdf ).