Witamy na stronie

               ZGKiM Gąbin

AKTUALNOŚCI

Informacja dla klientów

Informujemy wszystkich potencjalnych klientów że w dniu 02 maja 2022 r

Biuro Obsługi Klienta  będzie nieczynne 

Zapraszamy w środę 04 maja 2022 r  w godzinach 7:00 – 15:;00.

Wszelkie awarie należy zgłaszać pod numer oczyszczalni ścieków  24 2771-863.

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! WYŁĄCZENIA PLANOWE

 

W dniu 11 października 2021 roku w godzinach 10:00 do 15:00

nastąpi przerwa lub ograniczenie ilości dostarczanej wody dla mieszkańców

Strzemeszna, Grabia Polskiego, Nowego Grabia, Ludwikowa,

miasta Gąbina i Koszelewa

Wyłączenie związane jest z przełączeniami magistral dosyłowych zasilanych ze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie. W miarę możliwości czas przerwy może zostać skrócony, dlatego prosimy o kontrolowane korzystanie z wody wodociągowej. Wyżej wymienione prace kończą prace modernizacyjne na SUW Kępina. Dzięki tej inwestycji otrzymaliśmy pewniejsze zabezpieczenie mieszkańców  w wodę w okresie suszy.

ZGKiM w Gąbinie

08.10.2021.

NOWA TARYFA DLA WODY I ŚCIEKÓW

Obowiązują od 01 października 2021 r

gwarantowane ceny wody i ścieków na kolejne 3 lata.

W 2021 roku zakończył się 3 letni okres stosowania cen i stawek opłat za wodę i ścieki określony w taryfie opracowanej w 2018 roku.

Wykonując obowiązek opracowania nowych cen na kolejne 3 lata, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie przygotował i przesłał regulatorowi do zatwierdzenia nowe stawki opłat adekwatne do ponoszonych kosztów.

Po kilkumiesięcznej analizie, w dniu 30 sierpnia została zatwierdzona przez organ regulacyjny Wody Polskie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gąbin na okres 36 miesięcy. WA.RZT.70.157.2021.

Biorąc pod uwagę czas uprawomocnienia, termin wprowadzenia zmian ustalono na 01.października 2021 r. Wartość procentowa wzrostu cen gwarantowanych na kolejne 3 lata wynosi 9,74% co w porównaniu do obecnych skoków cen energii i innych produktów jest relatywnie niska.

RODZAJE I WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat

Dotych

czasowa cena netto

Nowa cena netto Nowa cena brutto VAT 8%

Grupa -W1

(gospodarstwa domowe)

– cena wody (zł/m3) 3,19 zł/m3 3,50 zł/m3 3,78 zł/m3

– stawka opłaty abonamentowej

zł/odb/m-c

 

3,70 zł/punkt odbioru

 

4,06 zł/punkt odbioru

 

4,38 zł/punkt odbioru

Grupa -W2

(pozostali odbiorcy)

– cena wody (zł/m3) 3,24 zł/m3 3,55 zł/m3 3,83 zł/m3

– stawka opłaty abonamentowej

zł/odb/m-c

 

 

3,70 zł/punkt odbioru

 

4,06 zł/punkt odbioru

 

4,38 zł/punkt odbioru

Grupa-W3

(pobór wody na cele przeciw-pożarowe)

 

– cena wody (zł/m3)

 

3,24 zł/m3

 

3,55 zł/m3

 

3,83 zł/m3

– stawka opłaty abonamentowej

zł/odb/m-c

 

 

4,06 zł/m-c

 

4,38 zł/m-c

Grupa -S1

(gospodarstwa domowe)

– cena za 1 m3 ścieków odprowadzonych

 

7,30 zł/m3

 

7,52 zł/m3

 

8,12 zł/m3

Grupa -S2

(pozostali dostawcy)

– cena za 1 m3 ścieków odprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych

 

7,35 zł/m3

 

7,55 zł/m3

 

8,16 zł/m3

 

                                  

WODOCIĄGI

WODOCIĄGI

KANALIZACJA

CIEPŁOWNICTWO

LOKALE

W sytuacjach awaryjnych

Po godzinach pracy, prosimy dzwonić na numer 24-2771-863 gdzie informację o awarii odbierze pracownik Oczyszczalni ścieków i podejmie stosowne działania.

ZGKiM Gąbin

Dystrybucja wody

Serdecznie zapraszamy

Skip to content