Strefa klienta

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Czynne w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00

KASA
czynna w dni robocze w godzinach 7:15 do 14:15

Nr konta Bank Spółdzielczy w Gąbinie
42 9013 0003 0000 0707 2000 0010

W trosce o ułatwienie komunikacji z klientem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie uruchamia portal internetowy – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Z portalu mogą korzystać wszyscy klienci zakładu korzystający z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków. Po pierwszym otwarciu zakładki EBOK, zostaniemy poproszeni o zarejestrowanie się na portalu. Do rejestracji potrzebny będzie numer klienta który znajdziemy na fakturze oraz podanie aktualnego adresu mailowego. Po weryfikacji danych, zostanie przesłany Państwu mail z tymczasowym hasłem dostępu do portalu.

Portal EBOK pozwala na dwustronną komunikację pomiędzy administratorem i klientem. Korzystając z portalu możemy podawać odczyty wodomierzy, pobierać i drukować wystawione faktury, przeglądać dane archiwalne a docelowo będzie udostępniona możliwość regulowania faktur drogą elektroniczną. Korzystając z dobrowolnie udostępnionych kontaktów telefonicznych będzie można powiadamiać klientów o wystawionych fakturach, terminach odczytu, oraz zaistniałych awariach czy planowych pracach na wodociągu.

Informujemy również, że przynajmniej dwa razy w roku, inkasent lub inna upoważniona osoba posiadająca ważną legitymację służbową może przeprowadzić kontrolę zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Ze względu na niebezpieczeństwo podszywania się oszustów pod pracownika wodociągów , każdy z pracowników zakładu posiada aktualną legitymację służbową ze zdjęciem w postaci identyfikatora formatu karty bankomatowej.(wzór legitymacji). Na rewersie legitymacji, znajduje się upoważnienie z określeniem delegacji na podstawie którego pracownik ma prawo przeprowadzić kontrolę działania urządzeń będących własnością zakładu .

Okres legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Dotyczy on zarówno wodomierzy głównych instalowanych przez ZGKiM jak również wodomierzy do pomiaru wody zużytej bezpowrotnie, na przykład do podlewania ogródka. Prosimy o przestrzeganie tych terminów aby można właściwie zafakturować ilość wytworzonych ścieków.

Techniczne Biuro Obsługi Klienta

czynne: pon-piątek

w godz. 7.00 – 15.00

tel. 24 2675352

mail: techniczny@zgkim-gabin.pl

W Dziale Technicznym załatwiamy:

  1. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (pobierz wniosek pdf)
  2. wwwwww

Taryfy i cenniki

Taryfa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Miasta i Gminy w Gabinie od 08.2018 r.
Wa.RET.070.1.402.3.2018 z dn. 31.07.2018 (5) (pobierz)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Gąbin (pobierz plik pdf)

STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie

(pobierz statut pdf)