Ocena jakości wody z wodociągu

Wyniki laboratoryjne badania wody z wodociągów

Wynik badania wody z wodociągu Gąbin wykonanego dniu 06 lutego 2024 r.

Punkt poboru – Stacja Uzdatniania Wody w Kępinie

pobierz wynik w pdf.

Wynik badania wody z wodociągu Gąbin wykonanego dniu 06 lutego 2024 r.
Wynik badania wody z wodociągu Czermno wykonanego dniu 06 lutego 2024 r.
Nowe badanie.....

Your content goes here. 

                                                                         Jakość wody najwyższym priorytetem

  Jakość wody pitnej dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie pod względem właściwości fizykochemicznych oraz parametrów chemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017 poz 2294 )
Przedstawione powyżej wyniki badań wody wpompowanej do sieci dystrybucyjnej są sporządzone oraz aktualizowane na podstawie analiz pobranych próbek wody przez laboratorium firmy GBA POLSKA Sp. z.o.o. ul.Kościelna2a  Legionowo.
Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr. AB 1095.
Nadzór nad jakością wody kontrolowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, który analizuje cyklicznie przesyłane sprawozdania z badań wykonywanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym charmonogramem.