Ocena jakości wody

Wyniki badania wody z wodociągów publicznych

           na terenie Miasta i Gminy Gąbin

 

Badanie wody Remedium  Gąbin wrzesień 2020 (pobierz pdf)
Badanie wody SP Nowy Kamień wrzesień 2020 (pobierz pdf)
Badanie wody SUW Górki wrzesień 2020 (pobierz pdf)

Badanie wody (bakteriologia)  Szkoła Podstawowa w Gąbinie – luty 2021 (pobierz pdf).

Badanie fizykochemiczne wody Szkoła Podstawowa w Gąbinie – luty 2021 (pobierz pdf).

Badanie bakteriologiczne wody z wodociągów  Gąbin, Górki, Czermno,Kamień -luty 2021 (pobierz pdf).

Czermno,Kamień -marzec 2021 (pobierz pdf).

Badanie bakteriologiczne wody z wodociągów  Gąbin, Górki, Czermno maj 2021 r. (pobierz pdf).

Badanie fizykochemiczne wody Szkoła Podstawowa Czermno 10.05.2021 r (pobierz pdf)

Badanie fizykochemiczne wody  Szkoła Podstawowa Nowy Kamień 10.05.2021 r. (pobierz pdf)

Badania kontrolne wody z dnia 07.09.2021 r. (pobierz pdf).

          Ocena jakości wody z wodociągów publicznych

           na terenie Miasta i Gminy Gąbin

 

Skip to content