Ocena jakości wody

Wyniki badania wody z wodociągów publicznych

           na terenie Miasta i Gminy Gąbin

 

Badanie wody Remedium  Gąbin wrzesień 2020 (pobierz pdf)
Badanie wody SP Nowy Kamień wrzesień 2020 (pobierz pdf)
Badanie wody SUW Górki wrzesień 2020 (pobierz pdf)

Badanie wody (bakteriologia)  Szkoła Podstawowa w Gąbinie – luty 2021 (pobierz pdf).

Badanie fizykochemiczne wody Szkoła Podstawowa w Gąbinie – luty 2021 (pobierz pdf).

Badanie bakteriologiczne wody z wodociągów  Gąbin, Górki, Czermno,Kamień -luty 2021 (pobierz pdf).

Czermno,Kamień -marzec 2021 (pobierz pdf).

Badanie bakteriologiczne wody z wodociągów  Gąbin, Górki, Czermno maj 2021 r. (pobierz pdf).

Badanie fizykochemiczne wody Szkoła Podstawowa Czermno 10.05.2021 r (pobierz pdf)

Badanie fizykochemiczne wody  Szkoła Podstawowa Nowy Kamień 10.05.2021 r. (pobierz pdf)

Badania kontrolne wody z dnia 07.09.2021 r. (pobierz pdf).

Badanie fizykochemiczne wody ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie z dnia 09.11.2021 r. (pobierz pdf)

Badanie kontrolne wody z SW Czermno i SUW Kępina z dnia 02.11.2021 r. (pobierz pdf).

Badanie kontrolne wody z wodociągu Czermno Górki i Gąbin z dnia 08.02.2022 r. (pobierz pdf).

Badanie fizykochemiczne wody ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z dnia 02.02.2022 r. (pobierz pdf)

Badanie kontrolne wody z wodociągu Czermno Górki i Gąbin z dnia 04.05.2022 r. (pobierz pdf).

Badanie fizykochemiczne wody ze Szkoły Podstawowej w Czermnie 09.05.2022 r (pobierz pdf)

Badanie kontrolne wody z wodociągu Gąbin i Górki z dnia 08.09.2022 (pomierz pdf)

Badanie kontrolne wody z wodociągu Czermno 15.09.2022 r (pobierz pdf).

Badanie wody SUW Kępina i SW Czermno 02.11.2022 (pobierz pdf)

Badanie przeglądowe wody z SUW Górki – Szkoła Podstawowa Dobrzyków 09.11.2022 (pobierz pdf)

Skip to content