Wydobycie wód podziemnych.                                                                                      

                                                   Uzdatnianie wody                                                                                                                                  WODOCIĄGI

                                   Eksploatacja sieci wodociągowej                                                                                                                    

          Dystrybucja wody do odbiorcy.

Stacja Uzdatniania Wody w Kępinie.

Obiekt wybudowany w 1997 roku i zmodernizowany w roku 2021. ……….cdn