Wodociągi

 

Wodociąg publiczny Gąbin

Wodociąg zasila miejscowości: miasto Gąbin, Koszelew, Kępina, Okolusz, Rumunki, Grabie Polskie, Nowe Grabie, Ludwików, Karolew. Łączna długość sieci wynosi 91,1.km.

Źródłem zasilania wodociągu jest Stacja Uzdatniania Wody w Kępinie. Obiekt wybudowany w 1997 roku. Wydajność maksymalna dobowa 1200 m3. Uzdatniana woda pochodzi z 4 ujęć głębinowych czwartorzędowych zlokalizowanych w miejscowościach Okolusz i Plebanka. Uzdatnianie wody polega na napowietrzaniu w areatorze, następnie na filtrze kwarcowym poziomym oddzielane jest żelazo i mangan. Woda uzdatniona podawana jest następnie na dwa zbiorniki retencyjne pionowe o łącznej pojemności 300 m3. Podawaniem wody do sieci zajmują się pompy II stopnia. Ciągła rozbudowa sieci spowodowała że wydajność tej stacji jest niezadowalająca. W związku z tym wykonano nową dokumentacja techniczną rozbudowy i modernizacji obiektu SUW do wydajności 1800 m3/dobę.

Wodociąg publiczny Górki

Wodociąg zasila miejscowości: Górki, Dobrzyków, Jordanów, ul. Nadwiślańska Płock, Potrzebna, Małe Góry, Nowa Korzeniówka, Korzeniówka Stara, Borki, Troszyn Polski, Nowy Troszyn, Piaski, Wymyśle Polskie. długość sieci na koniec roku 2018 wynosiła 63,2 km

Źródłem zasilania wodociągu jest wybudowana w 2015 roku Stacja Uzdatniania Wody w Górkach. Projektowa wydajność obiektu wynosi 900 m3/dobę. Woda pobierana jest z ujęć głębinowych czwartorzędowych za pomocą 2 studni o wydajności 50 m3/h. Uzdatnianie wody odbywa się w systemie dwustopniowym gdzie 2 filtry pospieszne usuwają żelazo, natomiast dwa kolejne pozbawiają wodę manganu i amoniaku. Uzdatniona woda gromadzona jest w dwóch stalowych zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności 300 m3.

Woda kierowana do sieci, tłoczona jest za pomocą pomp II stopnia pracujących w systemie stało ciśnieniowym. Dla zabezpieczenia przed zagrożeniem mikrobiologicznym, woda jest naświetlana lampami ultrafioletowymi.

Obiekt wyposażony jest w automatycznie uruchamiany agregat prądotwórczy zabezpieczający obiekt w energię elektryczną, bez względu na awarie energetyki zawodowej.

Wykonawcą modernizacji SUW była firma Hydro Partner z Leszna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii sterowania i monitoringu, jesteśmy w stanie monitorować online wszystkie parametry pracy stacji, oraz prowadzić archiwizację ilości pobranej i wprowadzonej do sieci wody. O każdej sytuacji awaryjnej informacja dociera natychmiast do serwera zlokalizowanego w siedzibie ZGKiM w Gąbinie.

Zarówno na stacji jak i na sieci, prowadzona jest systematyczna kontrola jakości wody przez służby Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, oraz monitoring wewnętrzny wykonywany na zlecenie administratora sieci.

Wodociąg publiczny Czermno

Wodociąg zasilany jest z wybudowanej w 1993 roku Stacji Wodociągowej Czermno.

Wodociąg zasila miejscowości: Czermno, Czermno Dołki, Kępina, Plebanka, Topólno, Konstantynów, Jadwigów, Lipińskie. Na koniec 2018 roku długość sieci wynosiła 60,5 km.

Dzięki bardzo dobrej jakości wody której parametry w stanie surowym, spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, nie ma potrzeby tej wody uzdatniać. Generalnie woda, bezpośrednio z ujęcia wód podziemnych czwartorzędowych kierowana jest do sieci wodociągowej. Pompy głębinowe zapuszczone w dwóch studniach o głębokości 50 m ppt, zasilane są przez falowniki utrzymujące stałe ciśnienie w sieci.

Systematyczne badania wody z ujęcia oraz na sieci, nie wykazały odstępstw od norm określonych wspomnianym wcześniej Rozporządzeniem

ZGKiM Gąbin

Dystrybucja wody

Serdecznie zapraszamy

Skip to content