Oferta

Ciepłownictwo

Usługi ciepłownicze

Poza zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców Miasta i Gminy w wodę, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie prowadzi działalność dotyczącą wytwarzania i dostarczania ciepła do lokali zlokalizowanych w 3 blokach mieszkalnych na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie.

Źródłem ciepła jest kotłownia gazowo-olejowa zlokalizowana przy bloku na ulicy Wojska Polskiego 7a. Moc zainstalowanych kotłów – 2 x 245kW. Paliwo gaz ziemny wysokometanowy.

Odbiorcami energii cieplnej są dwa bloki (60 rodzin) administrowane przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz blok administrowany przez Wspólnotę Mieszkaniową.

ZGKiM Gąbin

Dystrybucja wody

Serdecznie zapraszamy

Skip to content