• slide


Wodociągi publiczne na terenie gminy Gąbin

Wodociąg publiczny Gąbin

Żródłem zasilania wodociągu jest zespół 4 studni głębinowych ze Stacją Uzdatniania Wody w Kępinie.

Obiekt został wybudowany i uruchomiony w 1997 roku. W tym czasie zasilał sieć miasta Gąbina i wsi Koszelew. W chwili obecnej odbiorcami wody są mieszkańcy Gąbina, Koszelewa, Rumunek, Okolusza, Nowego Grabia (osiedla), Grabia Polskiego, Ludwikowa i Zaździerza. Roczna produkcja wody za 2016 rok wyniosła 345 000 m3.

Obecnie została wykonana dokumentacja na rozbudowę tego obiektu, dostosowująca możliwości uzdatniania wody do 1600 m3/dobę.

#

.

#


Wodociąg publiczny Górki

Źródłem zasilania wodociągu jest zespół dwóch studni głębinowych wraz ze Stacją Uzdatniania Wody zlokalizowaną w miejscowości Górki. W 2015 roku obiekt został gruntownie zmodernizowany. Zastosowano dwustopniowy system uzdatniania wody oraz trójstopniowy system pompowania wody. Stacja została wyposażona w dwa zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej po 150 m3 każdy. Cały układ technologiczny wykonany jest ze stali nierdzewnej. Wszystkie zasuwy, pompy i dmuchawy sterowane są przez lokalny komputer który wszystkie dane przesyła przez internet do serwera zlokalizowanego w siedzibie ZGKiM w Gąbinie. Wykonawcą modernizacji obiektu była firma Hydro Partner z Leszna. Wydajność stacji wynosi 800 m3/ dobę. Stacja zasila następujące miejscowości: Górki , Dobrzyków, Jordanów z ulicą Nadwiślańską w Płocku, Potrzebna, Nowa i Stara Korzeniówka, Borki, Nowy Troszyn, Troszyn Polski, Piaski i Nowe Wymyśle..


Wodociąg publiczny Czermno

Źródłem zasilania wodociągu jest Stacja wodociągowa zlokalizowana w miejscowości Czermno. Woda podziemna z utworów czwartorzędowych ujmowana jest za pomocą 2 studni głębinowych zlokalizowanych na terenie stacji. Ze względu na wyjątkowo wysoką jakość ujmowanej wody, nie ma potrzeby jej uzdatniania. Dzięki temu woda bezpośrednio ze studni podawana jest do wodociągu. Stało ciśnieniowa automatyka pozwala przesyłać wodę na duże odległości ograniczając spadki ciśnienia spowodowane oporami w rurach. Stacja zasila miejscowości: Czermno, Kępina, Plebanka, Strzemeszno, (awaryjnie Piaski, Troszyn, Borki i Nowe Wymyśle). Ze względu na dużą odległość i różnicę poziomów ponad 40 metrów , na trasie wodociągu zainstalowano Stację podnoszenia ciśnienia w miejscowości Topólno. Pompownia ta wyposażona w 3 pompy pionowe sterowane falownikiem i zabezpieczona zbiornikiem retencyjnym o pojemności 16 m3 zasila kolejne miejscowości: Topólno, Muchowo, Konstantynów, Jadwigów oraz Lipińskie. Ze względu na konieczność wyłączenia SW Kamień woda ta zasila Wodociąg Kamień z miejscowościami: Nowy i Stary Kamień, Kamień Słubice, Guzew, Kielniki oraz miejscowości Rybie i Robertów znajdujące się na terenie gminy Pacyna.

Produkcja wody za 2016 rok wyniosła 182.000 m3.

#