#

Obsługa klienta

#

Biuro Technicznej Obsługi Klienta

zlokalizowane jest w siedzibie firmy przy ulicy Strażackiej 4a w Gąbinie.

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

telefon: 24 267 53 52

mail: techniczny@zgkim-gabin.pl

W Biurze Technicznej Obsługi Klienta

- otrzymamy:

  • warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej
  • informacje dotyczące lokalizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Gąbin
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Gąbin
  • aktualne wyniki badania wody z wodociągów publicznych na terenie gminy Gąbin
  • informacje dotyczące planowanych wyłączeń i awarii w toku

  -podpiszemy umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

  - zmienimy dane odbiorcy usług

  - zlecimy wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym

  - zgłosimy awarię na sieci wodociągowej, przyłączu czy układzie pomiarowym

  - zgłosimy zainstalowanie wodomierza dodatkowego

  - złożymy reklamację dotyczącą pracy wodomierza