#

Taryfy i cennik

#

Taryfa woda 2018

W dniu 28.08.2018 roku przez organ nadzorczy Wody Polskie, została zatwierdzona i uprawomocniona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gąbin

(pobierz plik pdf)