• slide


Taryfa woda 2017

W dniu 15 marca 2017 r na Sesji Rady Miasta i Gminy w Gąbinie zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

Tym razem Rada Miasta i Gminy w Gąbinie zatwierdziła dopłatę 0,50 zł (brutto) do każdego metra sześciennego odebranych ścieków z gospodarstw domowych. W ostatnim okresie dopłata ta wynosiła 1,00 zł(brutto) za metr sześcienny.
Biorąc powyższe pod uwagę, na rachunku odbiorcy ostateczne ceny będą wynosić:


L.pRodzaj opłatyzł (brutto)
1Cena 1 metra sześciennego wody dostarczonej do gospodarstw domowych3,34
2Cena 1 metra sześciennego wody dostarczonej dla pozostałych odbiorców3,40
3Cena odbioru 1 metra sześciennego ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni)7,38
4Cena odbioru 1 metra sześciennego ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez gospodarstwa domowe wyposażone w indywidualną pompownię przydomową7,16
5Cena odbioru 1 metra sześciennego ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez pozostałych odbiorców7,93
6Miesięczna opłata abonamentowa (jedna dla wody i ścieków)3,99
7Cena 1 metra sześciennego ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię8,04
8Opłata za przyłączenie (obejmuje dojazd pogotowia, wykonanie prób ciśnieniowych, odbiór instalacji )
Wodomierz zakupuje ZGKiM na własny koszt i pozostaje jego własnością.
Zgodnie z poniesionymi kosztami