#

o firmie

Nasze zadania

Zajmujemy się działalnością usługową na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin w zakresie

- ujmowania, uzdatniania, i dostarczania mieszkańcom wody za poprzez sieć wodociągową

- odbiorem z gospodarstw domowych i instytucji ścieków, ich przesyłem do oczyszczalni oraz ich oczyszczeniem

- produkcją, oraz dostarczaniem ciepła do 4 budynków wielorodzinnych na Osiedlu Wojska Polskiego

- opróżnianiem szamb należących do indywidualnych gospodarstw, gdzie jeszcze jest brak sieci kanalizacyjnej.

- administrujemy lokale mieszkalne i użytkowe będące w zasobach Miasta i Gminy Gąbin.

Trochę historii.

Od października 1991 roku zakład przejął w eksploatację Stację Uzdatniania Wody i sieć wodociągową w Gąbinie. Kolejno przejmowanymi obiektami były sieci i stacje wodociągowe w miejscowościach : Lipińskie, Czermno, Kamień oraz Stacja Uzdatniania Wody Górki.

W 1995 roku Zakład przejął od płockiego PEC-u kotłownię osiedlową na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie.

W 1996 roku powstała Oczyszczalnia Ścieków i została rozbudowana sieć kanalizacyjna miasta.

W 1997 roku wybudowano Automatyczną Stację Uzdatniania Wody w Plebance.

W 2003 roku została zmodernizowana kotłownia na osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie.

W 2008 roku wykonano modernizację sieci cieplnych i modernizację węzłów grzewczych w 4 blokach na osiedlu Wojska Polskiego.

W latach 2011-2013 wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Gąbinie.

W 2015 roku oddano do użytku nowoczesną Stację Uzdatniania Wody w Górkach.

Prowadzona jest ciągle rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, oraz sieci wodociągowych na terenie całej gminy.