#

Pliki do pobrania


Akty prawne

 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gąbin
 2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 62 poz. 627 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70)

Przyłączenie do sieci

 1. wniosek o wydanie warunków przyłączenia
 2. Wademekum klienta
 3. Wniosek o zainstalowanie wodomierza dodatkowego (do wody zużytej bezpowrotnie)
 4. Warunki zainstalowania wodomierza dodatkowego
 5. Wniosek o zamknięcie / otwarcie przyłącza

Umowy o zaopatrzenie w wodę

 1. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzania ścieków
 2. Ogólne warunki zawierania umów
 3. Umowa kompleksowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
 4. Wniosek o zmianę danych właściciela przyłącza
 5. Wniosek - reklamacja sprawności wodomierza