#

Obsługa odczytów i rozliczeń wodomierzy

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w w odę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podstawą rozliczeń za pobraną wodę są odczyty zainstalowanego na przyłączu wodociągowym wodomierza. Odczytów dokonuje inkasent w okresach określonych w umowie. Wystawiona przez inkasenta faktura może być za zgodą odbiorcy uregulowana na miejscu. Inkasent posiada uprawnienia poboru gotówki lub rozliczenia bezgotówkowego przy pomocy terminala płatniczego.

W sytuacji gdy inkasent nie zastał Odbiorcy i nie mógł odczytać wodomierza, zostawia informację z prośbą o odczyt licznika i jego przekazanie do Biura Obsługi Klienta które znajduje się w Gąbinie przy ulicy Strażackiej 4a. czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 14:45. Kasa czynna w godzinach 7:15 do 14:30.

Odczyt można przekazać drogą telefoniczną na numer 24 267 53 55, 24 267 53 58 lub sekretariatu 24 267 53 50. Dla wygody klienta, uruchomiliśmy internetową aplikację E-klient w której możemy przeglądać historię odczytów i wpłat za usługi wodociągowe oraz aplikację E-woda w której możemy podać aktualne stany wodomierzy.

Informujemy również, że jest możliwość dobrowolnego podania adresu mailowego na który możemy przesłać wystawioną fakturę. W takiej sytuacji prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie faktur drogą mailową na adres bok@zgkim-gabin.pl#