Oferta

Ciepłownictwo

Usługi ciepłownicze

Poza zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców Miasta i Gminy w wodę, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie prowadzi działalność dotyczącą wytwarzania i dostarczania ciepła do lokali zlokalizowanych w 3 blokach mieszkalnych na Osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie.

Źródłem ciepła jest kotłownia gazowo-olejowa zlokalizowana przy bloku na ulicy Wojska Polskiego 7a. Moc zainstalowanych kotłów – 2 x 245kW. Paliwo gaz ziemny wysokometanowy.

Odbiorcami energii cieplnej są dwa bloki (60 rodzin) administrowane przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową oraz blok administrowany przez Wspólnotę Mieszkaniową.

ZGKiM Gąbin

Dystrybucja wody

Serdecznie zapraszamy