• slide


W dniu 15 marca 2017 r na Sesji Rady Miasta i Gminy w Gąbinie zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

Tym razem Rada Miasta i Gminy w Gąbinie zatwierdziła dopłatę 0,50 zł (brutto) do każdego metra sześciennego odebranych ścieków z gospodarstw domowych

W ostatnim okresie dopłata ta wynosiła 1,00 zł(brutto) za metr sześcienny.

Biorąc powyższe pod uwagę, na rachunku odbiorcy ostateczne ceny będą wynosić:

L.pRodzaj opłaty zł (brutto)
1Cena 1 metra sześciennego wody dostarczonej do gospodarstw domowych 3,35
2Cena 1 metra sześciennego wody dostarczonej dla pozostałych odbiorców 3,40
3Cena odbioru 1 metra sześciennego ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez gospodarstwa domowe (odbiorcy indywidualni)7,39
4Cena odbioru 1 metra sześciennego ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez gospodarstwa domowe wyposażone w indywidualną pompownię przydomową7,17
5Cena odbioru 1 metra sześciennego ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przez pozostałych odbiorców7,94
6Miesięczna opłata abonamentowa (jedna dla wody i ścieków)4,00
7Cena 1 metra sześciennego ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię 8,05
8 Opłata za przyłączenie (obejmuje dojazd pogotowia, wykonanie prób ciśnieniowych, odbiór instalacji )
Wodomierz zakupuje ZGKiM na własny koszt i pozostaje jego własnością.
Zgodnie z poniesionymi kosztami