#

Jak odczytać dane z wodomierza

#


Do opomiarowania pobranej z wodociągu wody, stosowane są coraz bardziej dokładne wodomierze. Mierniki te oprócz głównego pola odczytowego składającego się z 5 czarnych cyfr oznaczających pełne m3, posiadają również dodatkowe liczydła określające tysięczne, setne czy dziesiąte części metra sześciennego wody. Zwykle są to wskaźniki bębenkowe koloru czerwonego lub wskazówkowe jak na rysunku obok. Przy samodzielnym odczycie podajemy tylko faktyczny stan licznika głównego czyli (5 czarnych cyfr) .

Dla wizualnej kontroli czy przez wodomierz w danej chwili przepływa woda, służy tarcza wskaźnika obrotów znajdująca się zwykle w centralnej części wodomierza.