• slide

Od 01 stycznia 2017 r. we wszystkich gminach został wprowadzony scentralizowany system podatku VAT.

W naszym przypadku zmienił się wzór faktury które będą wystawiane przez dostawców na następujący:

Nabywca: Miasto i Gmina Gąbin ul.Stary Rynek 16 , 09-530 Gąbin , NIP 7743211258

Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.Strażacka 4a, 09-530 Gąbin.

Numery kont bankowych i osoby reprezentujące firmę pozostają bez zmian.