• slide
01.09.2018, 14:54
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w dniu 28.08.2018 roku została zatwierdzona przez Wody Polskie, nowa taryfa na dostawę wody i…
28.07.2018, 10:10
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 27 lipca br. możemy płacić za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków kartą bankową bezpośrednio u inkasenta. Od sierpnia br również kasa…
07.04.2017, 14:55
Udostępniamy możliwość podania stanu wodomierza i podglądu swojego konta w zakładce E-wodomierze