• slide
19.06.2018, 10:10
W chwili obecnej nie odnotowaliśmy żadnej awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Występujące w godzinach porannych i wieczornych spadki ciśnienia wywołane są zbyt dużym zapotrzebowaniem na…
07.02.2018, 14:54
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obecna taryfa dla wody i odprowadzania ścieków zostanie przedłużona przynajmniej do 06 czerwca br.
07.04.2017, 14:55
Udostępniamy możliwość podania stanu wodomierza i podglądu swojego konta w zakładce E-wodomierze