Witamy na stronie

               ZGKiM Gąbin

AKTUALNOŚCI

Apel do odbiorców wody podłączonych do wodociągów, o ograniczenie poboru wody do celów bytowych i oszczędne gospodarowanie wodą

21 czerwca 2021

W związku z występującymi ekstremalnie wysokimi temperaturami, powodującymi bardzo duże zużycie wody na poziomie maksymalnych wydajności ujęć wody i w efekcie spadki ciśnienia wody w wodociągu, mogące spowodować okresowe przerwy w jej dostawie do części odbiorców, w trosce o byt naszych odbiorców zwracamy się z apelem o 

racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

W szczególności apel ten kierujemy do osób zaopatrujących się w wodę ze stacji wodociągowej Kępina która zasila miejscowości: miasto Gąbin, Koszelew, Grabie Polskie, Rumunki, Nowe Grabie, Ludwików.

Prosimy o korzystanie z wody z sieci wodociągowej wyłącznie do niezbędnych celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania trawników, ogródków, upraw działkowych, rolnych, sadowniczych, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów, podłączania kurtyn wodnych itp.

Tylko takie ograniczenia mogą zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w wodociągu oraz nie spowodują przerw w jej dostawie użytkownikom sieci wodociągowej oraz powstania deficytu wody.

Spadki ciśnienia powodują, że najbardziej poszkodowanymi odbiorcami są mieszkańcy Gąbina zamieszkujący w blokach na ulicy Złotej, Pięknej, Topolowej, Wojska Polskiego oraz wszyscy posiadający podgrzewacze gazowe które nie mogą się uruchomić przy spadku ciśnienia.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Od początku czerwca zapotrzebowanie wody z SUW Kępina wzrosło z 600 m3/dobę do 2000m3/dobę. Ilości te trzykrotnie przekraczają normalne potrzeby wody użytkowej. Z ostatnich analiz wynika że popyt na wodę jest jeszcze większy i zwiększenie dostaw nie poprawi sytuacji.

W związku z tym prośba o rozsądne podejście do tematu oszczędzania wody, każdy z nas ma prawo dostępu do tego najcenniejszego na naszej planecie dobra.

Chcielibyśmy poinformować również, że prowadzone są intensywne prace na jednej z największych inwestycji wodociągowych w naszej gminie. Budowa nowego obiektu SUW jest już zakończona. Trwają ostatnie prace przy układach technologicznych i rozpoczęto zagospodarowanie terenu. W przyszłym tygodniu rozpocznie się rozruch nowych instalacji. Prace te są pracochłonne i wymagające szczególnej uwagi ze względu na jakość i bezpieczeństwo bakteriologiczne złóż filtracyjnych i całej armatury. Realny termin włączenia nowej technologii SUW to koniec lipca bieżącego roku.

                                    ZGKiM w Gąbinie

WODOCIĄGI

WODOCIĄGI

KANALIZACJA

CIEPŁOWNICTWO

LOKALE

W sytuacjach awaryjnych

Po godzinach pracy, prosimy dzwonić na numer 24-2771-863 gdzie informację o awarii odbierze pracownik Oczyszczalni ścieków i podejmie stosowne działania.

ZGKiM Gąbin

Dystrybucja wody

Serdecznie zapraszamy